Quần short

Quần short nam QSVTK206
xam-dam xám đậm den Đen xam-nhat xám nhạt
QUẦN SHORT NAM QSJCN011
xanh-indigo Xanh indigo
QUẦN SHORT NAM QSJCN003
xanh-indigo Xanh indigo
QUẦN SHORT NAM QSVTK003
xanh-la Xanh lá
QUẦN SHORT NAM SKKTK852
xanh-reu Xanh rêu