Quần kaki

Quần kaki nam QKLTK206
xam-dam xám đậm den Đen be Be xam xám
QUẦN KAKI NAM QKLTK204
xanh-tim-than Xanh tím than den Đen be Be
QUẦN KAKI NAM QKLTK203
xam-dam xám đậm den Đen be Be xam-nhat xám nhạt xanh-reu Xanh rêu
QUẦN KAKI NAM QKBTK202
nau-nhat nâu nhạt xanh-tim-than Xanh tím than den Đen be Be xam-nhat xám nhạt
QUẦN KAKI NAM QKKTK101
vang-bo Vàng bò den Đen trang-kem Trắng kem
QUẦN JOGGER KAKI NAM QGGTK104
be Be xanh-indigo Xanh indigo
QUẦN KAKI NAM QBKTK201
xam-dam xám đậm den Đen be Be xam-nhat xám nhạt xanh-da-troi xanh da trời xanh-reu Xanh rêu