Sơ mi ngắn tay

Áo sơ mi nam STNTK327
xanh-ngoc xanh ngọc den Đen trang Trắng
Áo sơ mi nam SHNTK323
trang Trắng be Be
Áo sơ mi nam STNTK309
den Đen trang Trắng cam Cam