Áo sơ mi

Áo sơ mi nam SKDTK259
xam-nhat xám nhạt
Áo sơ mi nam ADNTK201
be Be nau Nâu
Áo sơ mi nam SKDTK253
den Đen nau Nâu
Áo sơ mi nam STDTK247
cam-nhat Cam nhạt trang Trắng be Be
Áo sơ mi nam STDTK242
trang Trắng xam-nhat xám nhạt xanh-reu Xanh rêu
Áo sơ mi nam SKDTK252
vang Vàng xam xám
Áo sơ mi nam SKDTK250
nau Nâu xanh-indigo Xanh indigo
Áo sơ mi nam SDKTK251
hong-vo-do Hồng vỏ đỗ trang Trắng nau Nâu xam xám
Áo sơ mi nam STDTK249
nau-dam Nâu đậm nau-nhat nâu nhạt den Đen be Be
Áo sơ mi nam SKDTK257
xanh-tim-than Xanh tím than vang Vàng
Áo sơ mi nam SKDTK241
do Đỏ xanh-la Xanh lá
Áo sơ mi nam STDTK246
den Đen trang Trắng be Be
Áo sơ mi nam STDTK245
den Đen trang Trắng cam Cam
Áo sơ mi nam STDTK243
trang Trắng be Be xam-nhat xám nhạt
Áo sơ mi nam STDTK240
den Đen trang Trắng be Be
Áo sơ mi nam STDTK239
den Đen trang Trắng be Be