Áo len

Áo len nam ALETK203
vang-bo Vàng bò den Đen trang Trắng xam-nhat xám nhạt
Áo len nam ALETK202
be-dam be đậm xam-dam xám đậm den Đen trang Trắng xam xám xam-nhat xám nhạt
Áo len nam ALECN205
trang-kem Trắng kem den Đen be Be
Áo len nam ALECN204
den Đen nau Nâu xam xám
Áo len nam ALETK201
xanh-ngoc xanh ngọc den Đen trang Trắng be Be
Áo len nam ALECN203
den Đen be Be tim tím xam xám
Áo len nam ALECN202
trang-kem Trắng kem xam-dam xám đậm
Áo len nam ALECN201
trang Trắng hong Hồng xanh-navy Xanh navy
Áo len nam CARCN201
den Đen be Be nau Nâu
Áo len nam ALETK107
nau-nhat nâu nhạt den Đen xanh-da-troi xanh da trời
Áo len nam ALETK106
xam-dam xám đậm trang Trắng be Be
Áo len nam ALETK105
den Đen trang Trắng xam xám
Áo len nam ALETK101
xam-dam xám đậm den Đen
Áo len nam ALETK103
xam xám nau-dam Nâu đậm vang-bo Vàng bò den Đen xanh-reu Xanh rêu
Áo len nam ALETK102
den Đen trang Trắng xam-nhat xám nhạt xanh-da-troi xanh da trời