Các sản phẩm đang sale đồng giá 249k dành riêng cho bạn